Членове на управителния съвет с мандат 2018-2021:

Явор Панталеев - председател

Ангел Сафев–  зам. председател

Иван Петров - зам.председател

Мариета Григорова - зам.председател

Цветин Тодоров – зам. председател

Васил Борисов – член

Иван Кирчев - член

Петър Найденов– член

Кольо Дойнов- член

 

Членове на контролния съвет с мандат 2018-2021

Георги Минчев – председател

Емил Дандолов – член

Ирина Великова - член

 

Секретариат на НСБС

Поликсена Кръстанова – Директор

Лилия Гавраилова– Експерт

Емилия Крумова – Гл. Счетоводител

 

Г-н Ангел Сафев е зам. председател на УС на НСБС.  В периода 2015 – 2018 г. е преседател на сдружението, а е член на УС от 2003 г.  и отговаря за дейността на работната група по „Водни транспорти и пристанища”.
От 2000 г. е управляващ директор на фирма Мобиле ООД, Варна.
Г-н Ангел Сафев е завършил ВВМУ „Никола Вапцаров” и Икономическия Университет, Варна – Международни икономически отношения.