Членове на управителния съвет с мандат 2018-2021:

Явор Панталеев - председател

Ангел Сафев–  зам. председател

Иван Петров - зам.председател

Мариета Григорова - зам.председател

Цветин Тодоров – зам. председател

Васил Борисов – член

Иван Кирчев - член

Петър Найденов– член

Кольо Дойнов- член

 

Членове на контролния съвет с мандат 2018-2021

Георги Минчев – председател

Емил Дандолов – член

Ирина Великова - член

 

Секретариат на НСБС

Поликсена Кръстанова – Директор

Лилия Гаврилова– Експерт

Емилия Крумова – Гл. Счетоводител

 

Georgi-Minchev_picture-1Г-н Георги Минчев е председател на Контролния съвет. От  2003 е в ръководството  на НСБС като от 2006 до 2012 г. е председател на УС на НСБС.  В периода 2000-2003 г. е бил  Председател на секцията по железопътен транспорт. От 2017 година е Председател на Българо-Руската търговско – промишлена палата /БРТПП/. От 2001 г. е Съпредседател на смесената комисия по въпросите на транспорта и комуникациите на Българо-Руския бизнес форум. От 1993г. г-н Георги Минчев е Управител на РТК “Гефес” ООД и “Транс Балкани” ООД. Завършил е Университета за национално и световно стопанство – гр. София, специалност ”Социално-икономическа информация”, специализация “Статистика”.