Членове на управителния съвет с мандат 2018-2021:

Явор Панталеев - председател

Ангел Сафев–  зам. председател

Иван Петров - зам.председател

Мариета Григорова - зам.председател

Цветин Тодоров – зам. председател

Васил Борисов – член

Иван Кирчев - член

Петър Найденов– член

Кольо Дойнов- член

 

Членове на контролния съвет с мандат 2018-2021

Георги Минчев – председател

Емил Дандолов – член

Ирина Великова - член

 

Секретариат на НСБС

Поликсена Кръстанова – Директор

Лилия Гаврилова– Експерт

Емилия Крумова – Гл. Счетоводител

 

Petar_NaydenovГ-н Петър Найденов е член на УС на НСБС от 2012 г. Той е собственик и управител на Омега Транс ООД, създадена на 17 ноември 1992 г. и член на НСБС от 1993 г. Г-н Найденов работи в СО МАТ от 1986 до 1992 г. – от диспечер до Зам. Ген. Директор на обединението при напускането си.
Има висше икономическо образование – „Икономика и управление на транспорта” – София.
Ползва френски, португалски, руски, испански, италиански езици.