Членове на управителния съвет с мандат 2018-2021:

Явор Панталеев - председател

Ангел Сафев–  зам. председател

Иван Петров - зам.председател

Мариета Григорова - зам.председател

Цветин Тодоров – зам. председател

Васил Борисов – член

Иван Кирчев - член

Петър Найденов– член

Кольо Дойнов- член

 

Членове на контролния съвет с мандат 2018-2021

Георги Минчев – председател

Емил Дандолов – член

Ирина Великова - член

 

Секретариат на НСБС

Поликсена Кръстанова – Директор

Лилия Гаврилова– Експерт

Емилия Крумова – Гл. Счетоводител

 

 

 

 

 

 

Emil DandolovГ-н Емил Дандолов е член на Контролния съвет на НСБС от 2018 г.  Той е заместник управител „СТБ и МО“ в М&М Милицер и Мюнх БГ ООД, създадена през 1990 г. и дългогодишен член на НСБС. Г-н Дандолов е завършил  МГУ „Св. Иван Рилски“- инженер геолог, специалност „Геология и проучване на полезните изкопаеми“.