Членове на управителния съвет с мандат 2018-2021:

Явор Панталеев - председател

Ангел Сафев–  зам. председател

Иван Петров - зам.председател

Мариета Григорова - зам.председател

Цветин Тодоров – зам. председател

Васил Борисов – член

Иван Кирчев - член

Петър Найденов– член

Кольо Дойнов- член

 

Членове на контролния съвет с мандат 2018-2021

Георги Минчев – председател

Емил Дандолов – член

Ирина Великова - член

 

Секретариат на НСБС

Поликсена Кръстанова – Директор

Лилия Гаврилова– Експерт

Емилия Крумова – Гл. Счетоводител

 

Ivan KirchevГ-н Иван Кирчев е член на УС на НСБС от 2015 г. Той е член на КС на НСБС от 2012 г. до 2015 г. От 2002 г. е управител на фирма Белл ТТ Логистик ООД, Варна.
Г-н Иван Кирчев е завършил Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, има следдипломна квалификация по „Бизнес мениджмънт и администрация на фирмата – транспорт” в Университет за национално и световно стопанство – Институт за следдипломна квалификация ВШМА гр.София, както и диплома от курс на НСБС Българската асоциация за спедиция транспорт и логистика гр.София за професионално обучение на международни спедиторски кадри по стандартите на FIATA.