Членове на управителния съвет с мандат 2018-2021:

Явор Панталеев - председател

Ангел Сафев–  зам. председател

Иван Петров - зам.председател

Мариета Григорова - зам.председател

Цветин Тодоров – зам. председател

Васил Борисов – член

Иван Кирчев - член

Петър Найденов– член

Кольо Дойнов- член

 

Членове на контролния съвет с мандат 2018-2021

Георги Минчев – председател

Емил Дандолов – член

Ирина Великова - член

 

Секретариат на НСБС

Поликсена Кръстанова – Директор

Лилия Гаврилова– Експерт

Емилия Крумова – Гл. Счетоводител

 

Photo PetrovГ-н Иван Петров е зам. председател на УС на НСБС и отговаря за международната дейност на Сдружението. Той е бил председател на НСБС два мандата от 2000 г. до 2006 г.
Г-н Петров е старши заместник председател на ФИАТА, председател на Регионален институт Европа и председател на работната група по ж.п. превози на ФИАТА. Той е генерален секретар на КЛЕКАТ и председател на съвместната работна група ЮИЦ/ФИАТА и ОСЖД/ФИАТА, където членуват железопътни и логистични компании. Той е член на Консултативния комитет на Президентите на Балканските Асоциации на спедиторите.
Г-н Иван Петров е управител на “ТРАНС ЕКСПРЕС” ЕООД от 1991 г. Той е доктор по икономика от УНСС, София и е специализирал в областта на международния транспорт, спедиция и логистика в САЩ, Австрия, Германия и Русия.