Членове на управителния съвет с мандат 2018-2021:

Явор Панталеев - председател

Ангел Сафев–  зам. председател

Иван Петров - зам.председател

Мариета Григорова - зам.председател

Цветин Тодоров – зам. председател

Васил Борисов – член

Иван Кирчев - член

Петър Найденов– член

Кольо Дойнов- член

 

Членове на контролния съвет с мандат 2018-2021

Георги Минчев – председател

Емил Дандолов – член

Ирина Великова - член

 

Секретариат на НСБС

Поликсена Кръстанова – Директор

Лилия Гаврилова– Експерт

Емилия Крумова – Гл. Счетоводител

 

portretГ-н Кольо Дойнов е член на УС на НСБС от 2018 г. В периода 2015 – 2018 г. е бил член на Контролния съвет на НСБС. От 2003 г. той е  управител на Сико Транс АД. Г-н Дойнов е завършил УНСС, специалност „Счетоводство и контрол“.