Национално сдружение на българските спедитори (НСБС) е силно обезпокоено от кризата на граничните пунктове с Република Турция, породена от неправомерните действия от турска страна, и публикува отворено писмо.