О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

до

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Министерство на икономиката

Министерство на външните работи

ОТНОСНО: Отражението върху българския транспортен сектор от стачните действия на пристанища Солун и Пирея

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАЙЛО МОСКОВСКИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОЖИДАР ЛУКАРСКИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДАНИЕЛ МИТОВ,

От името на членовете на Национално сдружение на българските спедитори ви уведомяваме за последиците и загубите за българските спедиторски фирми от стачните действия на пристанища Солун и Пирея.

Въпреки че все още няма крайно обобщени данни за загубите на българските износители и ефекта върху икономиката, можем да представим обстановката с превозваните от членовете на НСБС контейнери, които са блокирани в Солун и  в Пирея, или са на път към Солун и Пирея.

Началото на стачните действия в Солун започна  под различна форма (официална стачка на пристанищните работници, обща национална стачка на държавните служители в Гърция, въздържане от работа) на 26.05.2016. До момента контейнери и кораби не се обработват в Пристанище Солун.

Спедиторските фирми нямат възможност да транзитират или извозват дори вече пристигналите контейнери в пристанище Солун. По последна информация стачните действия в Солун се удължават до 24.06.2016/08:00 включително, като това е поредното удължаване на срока на стачката.

 Само членовете на НСБС имат над 850 контейнери в Солун, Пирея и на път.

Допълнителни разходи за сторидж, демюрейдж, евентуално авто-извозване от Пирея, вместо от Солун ще бъдат начислени към контейнерните линии. Контейнерните линии ще ги насочат към спедициите и крайните клиенти.

 В резултат забавянето на доставките за българските търговски и производствени предприятия ще бъде повече от месец, с понесени сериозни допълнителни разходи за съхранение и демюрейдж.

 Подадените данни от нашите членове показват, че са блокирани 850 контейнера.  Някои корабни линии решиха да оставят контейнерите на пристанище Пирея и да приемат, че доставката на контейнерите за тях е приключила поради форсмажорно обстоятелство. Получателите на контейнерите трябваше да си вземат контейнерите от пристанище Пирея, като всички допълнително възникнали разходи:  по-високи пристанищни разходи в Пирея, удължаване на отсечката на сухопътния транспорт и съответно  оскъпяване на разходите за доставка на контейнерите са за тяхна сметка.

Допълнителните разходи, които възникнаха и ще възникнат от доставката на изоставените в гръцките пристанища контейнери са от порядъка на 1000 – 1500 евро на контейнер или 1 мил. евро.

Тези разходи ще трябва да бъдат заплатени от възложителите на транспортните услуги (българските износители), но не малка част остава за сметка на спедиторския бранш. Допълнително някои български производители и износители ще са принудени да заплащат и допълнителни неустойки за забавена доставка на стоки и суровини към техни клиенти и търговски вериги. Каква ще е тяхната реална загуба?

 Трудно можем да изчислим с точност преките и косвени загуби към момента, а и във времето се очаква по търговската верига да се добавят и други щети.

 Обръщаме се към българските държавни институции с апел да използват всички възможни политически и дипломатически инструменти за решаване на кризисната ситуация за българския бизнес.

  

София, 23.06.2016                                                             Управителен съвет на НСБС