Курс “Автомобилна спедиция” – 25-29.09.2017

пълна информация за курса
заявление за курс ”Автомобилна спедиция”

Курс “Митническо представителство” – 02-06.10  .2017

пълна информация за курса
заявление за курс “Митническо представителство”

Курс “Консултант при превоз на опасни товари по шосе” – 11-20.10.2017

пълна информация за курса 
заявление за курс ”Консултант при превоз на опасни товари по шосе”

План – график на курсовете за 2017 г. тук

Подробна информация на сайта на Учебен център – НСБС.