LogisticsSkillsTranparency_72dpi_rgb_H25mm_transparent

Балканската агенция за устойчиво развитие завършва изпълнението на двегодишен проект LIST – Logistics Skills Transparency (1.10.2013 – 30.09.2015). Той се ръководи от CRP Henri Tudor – Люксембург и е трансфер на иновации в рамките на Леонардо да Винчи, програма „Учене през целия живот“ с партньори от Люксембург, Словакия, България, Франция и Италия с цел създаване на програми за обучение за Началник на склад (фармация) и Складов работник (нетрайни стоки). Резултатите от проекта ще насърчат използването на Европейската система ECVET, както и създаването на професионални стандарти за обучители. За двете позиции се съставя квалификационна рамка и се описват резултатите от обучението с помощта на дескрипторите на ЕКР (знания, умения и компетенции) . Създават се професионални стандарти с цел да се постигне прозрачност на резултатите от образованието. Очаква се проектът да повлияе на логистичния сектор, тъй като ще бъде предоставен специално разработен наръчник с учебни материали на български език.

На 23 септември 2015 г. в Люксембург ще се проведе заключителна диссеминационна конференция. Всеки национален партньор ще осигури представител на Министерството на образованието, чиято задача ще бъде да присъства, да се запознае с постигнатите резултати и да съдейства за максималното им използване от съответната образователна система.

За повече информация: Анна Лалковска alalkovska@balkanagency.org

Информация за проекта