Arbitraj

СПИСЪК АРБИТРИ

 1. Г-жа Антоанета Китовапредседател
  адвокат търговско и международно транспортно право
  Адрес: София 1000, ул. Алабин № 56 ет. 5 офис 1
  тел.: 02 845 27 04; 0898 535 137
  e-mail: a_kitova@abv.bg
 2. Г-н Божидар Гумнеров – юрист специалист международно транспортно право
  Адрес:  София 1220 ул. Първа българска армия № 18
  тел.: 0877 882 506; 02 926 2830
  e-mail: bgumnerov@scorpion-shipping.net
 3. Г-н Васил Данаилов – адвокат търговско, транспортно и митническо право, управляващ съдружник в адвокатска кантора „Кишкова, Недялков, Данаилов и съдружници“
  Адрес: гр. София, п.к. 1606, бул. “Ген. Ед. И. Тотлебен” № 71-73, ет.1, офис 1
  тел.: 02 439 71 90; 0899 912 220
  e-mail: v.danailov@knd-law.com
 4. Г-н Владимир Владимиров – адвокат търговско, застрахователно  и международно транспортно право
  Адрес: 1618 София, бул. “Цар Борис”ІІІ 225А-офис 13-14
  тел.: 0888 26040;  0878 426 092
  e-mail: office@vladimirovlaw.com
 5. Г-н Антон Антонов – юрист специалист  международно  транспортно право
  Адрес: Агенция Евробалканконсулт ЕООД, гр. София 1000, ул. Ст. Караджа 12, вх. В, ет. 5, ап. 15
  тел.: 0888 306 604
  e-mail: antonov@eurobalkanconsult.com
 6. Г-н Георги Филаретов – адвокат международно транспортно право
  Адрес:  гр. София 1164, пл. Велчова завера 1, ет. 2, ап. 3
  тел.: 0888 137 018
  e-mail: office@filaretovlaw.com
 7. Г-жа Красимира Мартинова – юрист специалист транспортно право
  Адрес:  НТС София 1000 ул. Г. С. Раковски № 108 – Председател на УС на НТС
  тел.: 0887 511 895
  e-mail: krasi.martinova@gmail.com
 8. Г-н Борис Иванов – адвокат международно транспортно право
  Адрес: София 1606 ул.Владайска № 29
  тел.: 0888 227 151
  e-mail: likibors@gmail.com
  9. Г-жа Поликсена Кръстанова – секретар
  Адрес: София 1111, бул. “Шипченски проход” №43, вх. Б, ет. 1
  тел.: 02 971 48 22, 971 50 25
  e-mail: arbitration@nsbs.bg