Становище на Министерство на финансите относно:

  1. Практически проблеми при определяне на данъчната основа при приключване на режим митническо складиране.
  2. Правила за разходи, фактурирани преди 01.01.2014 и избягване на двойното данъчно облагане с разпоредбите на чл. 36а
  3. Уточняване на момента на внос при поставяне под режим митническо складиране.