Членове на управителния съвет с мандат 2018-2021:

Явор Панталеев - председател

Ангел Сафев–  зам. председател

Иван Петров - зам.председател

Мариета Григорова - зам.председател

Цветин Тодоров – зам. председател

Васил Борисов – член

Иван Кирчев - член

Петър Найденов– член

Кольо Дойнов- член

 

Членове на контролния съвет с мандат 2018-2021

Георги Минчев – председател

Емил Дандолов – член

Ирина Великова - член

 

Секретариат на НСБС

Поликсена Кръстанова – Директор

Лилия Гавраилова– Експерт

Емилия Крумова – Гл. Счетоводител

 

Iavor PantaleevЯвор Панталеев е председател на УС на НСБС от 2018 г. В периода 2015 – 2018 е бил член на УС на НСБС. От 2012 до 2015 г. е бил председател на Контролния съвет на НСБС и председател на секцията по автомобилни и комбинирани транспорти.
Средното образование завършва в Националната финансово-стопанската гимназия в София с профил машинна обработка на информацията, след което получава бакалавърска степен по специалността спедиция, транспорт и логистика в Дуалното висше училище Баден-Вюртемберг в Lörrach (Германия). Завършва магистратура с профил мениджмънт за организационно съвършенство в Училище по мениджмънт към НБУ. От 1998 г. Явор Панталеев участва в управлението на ОЙРОШПЕД – първото частно дружество в България за спедиция и логистика, създадено през 1990 г. Освен към спедицията и логистиката той има силен интерес и в сферата на информационните технологии.