Предстоящи курсове

“Транспортни застраховки” 02.06.2016
“Морска и речна спедиция” 06-10.06.2016
“Минимална заплата в Германия и Франция” 10.06.2016
“Автомобилна спедиция” 20-24.06.2016
“Митническо представителство” 27-29.06.2016