Предупреждение: ©„Общите спедиторски условия” са интелектуален продукт на Националното сдружение на българските спедитори и обект на авторското право по смисъла на чл. 3 от ЗАПСП.

На основание чл. 18 от ЗАПСП правото да ползват Общите условия принадлежи изключително на членовете на Сдружението. Затова ви препоръчваме да се уверите, че спедиторската  или логистична фирма, която декларира, че работи по тези Общи условия, е посочена като член на НСБС на този линк: http://nsbs.bg/members/

-

ОБЩИ СПЕДИТОРСКИ УСЛОВИЯ

(Електронно издание 2015 година)

СЪДЪРЖАНИЕ ПО РАЗДЕЛИ

 

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СЪКРАЩЕНИЯ

II. ПРЕДМЕТ И ОБСЕГ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

III. ПРАВНА ФИГУРА НА СПЕДИТОРА

IV. ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СПЕДИТОРА

V. ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

VI. ОФЕРТИ И ПОРЪЧКИ

VII. ИНСТРУКЦИИ, ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ

VIII. ПРИЕМАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ЕКСПЕДИРАНЕ НА СТОКИТЕ ОТ СПЕДИТОРА

IX. МИТНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ

X. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ ОТ СПЕДИТОРА

XI. ЗАСТРАХОВКИ

XII. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СТОКИ СЪС СПЕЦИАЛНИ СВОЙСТВА

XIII. ОТГОВОРНОСТ НА СПЕДИТОРА

XIV. РЕКЛАМАЦИИ

XV. ЗАПЛАЩАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА СПЕДИТОРА

XVI. ПРАВО НА ЗАДЪРЖАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СТОКИТЕ

XVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Правото да използуват тези ОБЩИ СПЕДИТОРСКИ УСЛОВИЯ е запазено изключително за членовете на Националното Сдружение на българските спедитори, легитимирани чрез Сертификат за редовно членство в НСБС, чиято отговорност към Клиентите по тези ОБЩИ УСЛОВИЯ е застрахована

Предупреждение: ©„Общите складови условия” са интелектуален продукт на Националното сдружение на българските спедитори и обект на авторското право по смисъла на чл. 3 от ЗАПСП.

На основание чл. 18 от ЗАПСП правото да ползват Общите условия принадлежи изключително на членовете на Сдружението. Затова ви препоръчваме да се уверите, че спедиторската или логистична фирма, която декларира, че работи по тези Общи условия, е посочена като член на НСБС на този линк: http://nsbs.bg/members/

-

ОБЩИ СКЛАДОВИ УСЛОВИЯ

(Издание 2005 година)

СЪДЪРЖАНИЕ ПО РАЗДЕЛИ:

 

I.ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СЪКРАЩЕНИЯ

II.ПРЕДМЕТ И ОБСЕГ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

III.ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА

IV.ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

V.ОФЕРТИ, ПОРЪЧКИ И ИНСТРУКЦИИ

VI.ПРИЕМАНЕ НА СТОКИ В СКЛАДА

VII.НАЧИН И СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА СТОКИТЕ

VІІІ.СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СТОКИ СЪС СПЕЦИАЛНИ СВОЙСТВА

IX.МИТНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ

X.ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИ ОТ СКЛАДА

XI.ЗАСТРАХОВКИ

XII.ОТГОВОРНОСТ НА ОПЕРАТОРА

XIII.РЕКЛАМАЦИИ

XІV.ЗАПЛАЩАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ОПЕРАТОРА

Правото да използват тези ОБЩИ СКЛАДОВИ УСЛОВИЯ е запазено изключително за членовете на Националното сдружение на българските спедитори, легитимирани чрез Сертификат за редовно членство в НСБС, чиято отговорност пред Клиентите по тези ОБЩИ УСЛОВИЯ е застрахована.