Учебен център - НСБС

Електронни книги

Издания на НСБС, които може да закупите онлайн

  6 Days
Наръчник за професионално обучение на спедиторски кадри в съответствие със стандартите на ФИАТА
  6 Days
Раздел 1. Въведение в спедицията
  6 Days
Раздел 2. Автомобилен транспорт
  6 Days
Раздел 3. Морски транспорт
  6 Days
Раздел 4. Речен транспорт
  6 Days
Раздел 5. Контейнерен транспорт
  6 Days
Раздел 6. Мултимодален транспорт
  6 Days
Раздел 7. Логистика и складиране
  6 Days
Раздел 8. Транспортни застраховки
  6 Days
Раздел 9. Превоз на опасни товари
  6 Days
Раздел 10. Митнически режими и процедури
  6 Days
Раздел 11. Въздушен транспорт
  6 Days
Глава 12. Железопътен транспорт
  6 Days
Общи спедиторски условия и Общи складови условия

Другите за нас

Back to top