Учебен център - НСБС

Ваучери за заети лица

ОП Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020

Учебен център – НСБС е одобрен от Агенцията по заетостта доставчик на професионално обучение по програма  "Ваучери за заети лица"!

Възползвайте се от нашето обучение по професиите
„Спедитор-логистик“ и „Куриер“!

Попълнете ВАУЧЕР за професионално обучение „Ваучери за заети лица“!

                                                              

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. отпуска 50 000 0000 лева за обучения по програма „Ваучери за заети лица“.

Защо да изберете тези професии?

 • Защото сектор „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта“ показва най-динамично развитие и устойчив ръст на оборота.
 • Защото специалностите „Спедиция, транспортна и складова логистика“ и "Логистика на товари и услуги" гарантират придобиването на широкопрофилна компетентност и дават множество възможности за развитие.
 • Защото това обучение е адаптирано към нуждите на бизнеса и открива по-големи перспективи за професионално развитие. 

Защо да изберете Учебен център – НСБС?

 1. Учебен център – НСБС е единствения Център за професионално обучение, тясно специализиран и профилиран за предоставяне на допълнителна професионална квалификация в областта на спедицията, транспортната и складовата логистика.
 2. Нашият център защити и разработи Държавните образователни стандарти (ДОС) за  професия „спедитор-логистик“.
 3. Нашите лектори са специалисти-професионалисти със завиден и доказан практически опит.
 4. Учебен център – НСБС провежда специализирани курсове по утвърдени и валидирани национални и международни програми в областта на спедицията, международния транспорт и логистиката от 2002 г.
 5. Ние притежаваме и развиваме интелектуалния ресурс за професионално обучение на спедиторски кадри от 15 години ⇒ ТОВА Е АКТИВ, КОЙТО ТРУДНО МОЖЕ ДА СЕ КОПИРА! 

Кой може да кандидатства в Учебен център - НСБС?

Условия за финансиране

Номиналната стойност на Ваучерите за двете професии са следните:

 1. Професия „Спедитор-логистик“ - трета квалификационна степен
 • Придобиване на трета степен професионална квалификация за цяла професия  Спедитор - Логистик (960 учебни часа теория и практика) - 1800 лв.
 • Придобиване на трета степен професионална квалификация за част от професията Спедитор - Логистик (600 учебни часа теория и практика) - 1125 лв.

       2. Професия „Куриер“  - втора квалификационна степен

 • Придобиване на втора степен професионална квалификация за цяла професия „Куриер“ (660 учебни часа теория и практика) - 1200 лв. 
 • Придобиване на втора степен професионална квалификация за част от професията на „Куриер“ (300 учебни часа теория и практика) - 600 лв. 

Тъй като програмата е за заети лица, от страна на обучаемите лица се изисква съфинансиране в размер на 15 % от стойността на обучението, посочена в чл. 5, ал.3 на ПМС 280/2015 г. 

      Калкулатор:

 1. Искате да придобиете професионална квалификация за цяла професия „Спедитор – Логистик“, ще трябва да заплатите  270лв.; за част от професията - 168,75 лв.
 2. Искате да придобиете професионална квалификация за цяла професия „Куриер“ ще трябва да заплатите  180 лв., за част от професията -  90 лв.

Каква е разликата между придобиване на професионална компетентност за цяла професия и за част от професията съгласно изискванията на ЗПОО?

 • Обучението за  цяла професия включва задължително: обща професионална подготовка, отраслова професионална подготовка и специфична професионална подготовка.
 • Обучението за  част от професията покрива специфичната за конкретната професия професионална подготовка, дава необходимите знания и умения за упражняване на  дейността  при  по-малък хорариум учебни часа.

Ваучерите  се издават индивидуално на всяко одобрено за участие в схемата физическо лице. Обученията се провеждат в присъствена форма.

 Кандидатстване

Желаещите да участват в обучението имат възможност да подадат Заявление по електронен път или на хартия, лично във всички Дирекции „Бюро по труда” в страната (и за двата вида прием само в работни дни между 8.30 ч. и 17.00 ч.)..

ЕЛЕКТРОННО ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ

Образец на Заявление за кандидатстване на хартиен носител можете да изтеглите ТУК 

Избор на обучаваща институция

НАМЕРИ СВОЯТА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОСОКА!

КАНДИДАТСТВАЙ СЕГА! 

  Нека станем част от твоето CV, свържи се с нас: + 359 2 971 48 22; e-mail: secretariat@nsbs.bg, office@nsbs.bg

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

 

Поликсена Кръстанова Управител

+359 879 609 616

Лилия Гаврилова Експерт

+359 2 971 48 22

Другите за нас

Back to top