Учебен център - НСБС

aдв. Георги Горанов

АС "Денкова&Горанов&Партньори"  

Професионален опит:

Адв. Георги Горанов е съдружник в Адвокатско съдружие „Денкова, Горанов и партньори“, като практикува основно в областта на митническото, акцизно и данъчно право. От 2001 г. до 2006 г. е съдружник в Адвокатска кантора „Русев и сие“.

От 1997 г. до 2001 г. Георги Горанов работи като юрисконсулт в ЦМУ на Агенция “Митници”. През този период участва в работни групи по изготвяне проектите за ЗМ, ППЗМ и вътрешноведомствени актове на Агенция „Митници“. Изнася лекции в Центъра за подготовка на митнически кадри.

От 2006 г. адв. Георги Горанов е лектор и външен консултант към БТПП в областта на митническото и акцизно законодателство.

Разработва и актуализира съдържанието на програмен модул “Апис - митнически процедури”. Има разработки и за програмен продукт „Сиела Митници”, както и публикации в списания „Финанси и право“ и „Труд и право”.

Образование:          

Завършва специалност „Право” в СУ “Св.Св. Климент Охридски” през 1997 г.

 

 

Другите за нас

Back to top