Учебен център - НСБС

доц. д-р Момчил Антов

Катедра "Контрол и анализ на стопанската дейност" при Стопанска академия "Д.А.Ценов"

Д-р Момчил Антов има дългогодишен практически опит в областта на митническото представителство.

Член на Националната организация на митническите агенти (НОМА). Създател на специализираният информационен митнически портал Info.Mitnica.com, съдържащ актуални новини и информация за приложимото в Р България и в ЕС митническо и акцизно законодателство. През 2009 г. защитава дисертация в областта на митническия контрол и придобива научната степен "доктор по икономика". От 2010 г. е преподавател към катедра “Контрол и анализ на стопанската дейност” при Стопанска академия “Д. А. Ценов” – гр. Свищов. Автор е на над 20 научни публикации в страната и чужбина в сферата на митническия и финансовия контрол.

Другите за нас

Back to top