Учебен център - НСБС

г-н Ангел Сафев

Собственик и управител на Мобиле ООД и Контейнер Трейдър ЕООД

Г-н Ангел Сафев е собственик и управител на Мобиле ООД и Контейнер Трейдър ЕООД от 2000 г.
От 1994 г. до 2000 г. работи като експерт ВТД и чартъринг метниджър в Соди ЕАД, Девня и Сорвей българия АД.

Г-н Сафев е председател на УС на НСБС с мандат 2015 - 2018 г., член на РГ по автомобилен транспорт на ФИАТА, член на ротари Клуб Варна Евкиноград и президент на клуба за 2014-2015 ротарианска година.   

Магистър (Инжинер КММ) от ВВУ "Никола Вапцаров", Варна и бакалавър (МИО) от ВИИ, Варна. Владее английски език.

Другите за нас

Back to top