Членове на управителния съвет с мандат 2015-18:

Ангел Сафев–  председател

Борил Иванов– зам. председател

Иван Петров - зам.председател

Мариета Григорова - зам.председател

Цветин Тодоров – зам. председател

Васил Борисовчлен

Иван Кирчев - член

Петър Найденов– член

Явор Панталеевчлен

 

Членове на контролния съвет с мандат 2015-18

Георги Минчев – председател

Кольо Дойнов – член

Павел Цанов - член

 

Секретариат на НСБС

Поликсена Кръстанова – Директор

Лилия Гаврилова– Експерт

Емилия Крумова – Гл. Счетоводител