С Логистикс ЕООД

София Логистикс с желание и амбиция осигурява пълен и качествен пакет от услуги: - международен и вътрешен транспорт; - спедиция по суша; - въздух и море; - управление на свободни складове и складове под митнически контрол; - митническо представителство.


Данни:

УПРАВИТЕЛ Кирил Любенов
БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР BG 202424099
ЦЕНТРАЛА София
Адрес Кв. Димитър Миленков 83
Тел +359 2 979 81 81
Факс +359 2 973 29 37
Електронна поща office@slogistics.com
Уебсайт http://www.slogistics.com/
КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ Да
НСБС ИН Р 2006016
ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ) до 50
ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ цял свят

Услуги:

 1. въздушно карго

  • консолидация на въздушни пратки
  • износни и вносни въздушни пратки
  • ценни пратки
 2. превози по вода

  - морски

  • генерални товари
  • комплектни контейнерни пратки
  • групажни контейнерни пратки
  • контейнерен групажен сервиз
 3. автомобилен транспорт

  • международен
  • вътрешен
  • комплектни товари
  • частични товари
  • превоз на контейнери
  • превоз на товари с температурен режим
  • тежки и извънгабаритни товари
  • товари с клас на опасност
  • групажни линии
 4. ж.п. превози

  • международен
  • блок влакове
 5. митнически процедури

  • митническо представителство
  • транзит под митнически контрол
  • ИНТРАСТАТ услуги
 6. логистика

  • складиране и 3PL услуги
  • въздушни и морски пратки
  • cross docking
  • складиране под митнически контрол
  • обработка поръчки за електронна търговия
  • услуги по изпълнение на поръчки – опаковка, нанасяне бар кодове и етикети за съответствие, генериране н
  • дистрибуция
  • управление верига на доставки

За да се свържете с фирмата, моля регистрирайте се от Тук