Ойрошпед АД

Правим логистика – създаваме приятелства!

ОЙРОШПЕД e първото дружество в България след 1990 година за услуги в областта на спедицията и логистиката. В сътрудничество с над 500 партньора в Европа и света осигуряваме логистична мрежа за превоз на комплектни и групажни пратки от и до всяка точка на земното кълбо. През 2010 година компанията приложи международното си ноу-хау и в България като стартира мрежа за експресни доставки на групажни и куриерски пратки в страната.

ОЙРОШПЕД разполага с модерен логистичен терминал в района на Аерогара София с 12 500 кв.м. покрита складова площ с над 9000 палетни места, както и филиали и складови бази в Пловдив, Стара Загора, Бургас, Слънчево (Варна), Русе и Лясковец. Логистичните центрове в София, Пловдив, Стара Загора и Русе покриват изискванията на директива Seveso III за обработка и съхранение на химикали.

В ОЙРОШПЕД продължаваме да инвестираме в нови логистични бази в България. Така подобряваме скоростта и качеството на групажните ни съобщения и куриерските услуги, въздушните консолидации, пристанищната спедиция, обработката на морски контейнери и разширяваме възможностите за съхранение, обработка и дистрибуция на химикали (препарати за растителна защита), семена и други продукти за аграрния сектор.

В страните от Балканския полуостров работим успешно като 4PL доставчик за големи ключови клиенти, като ги подкрепяме в организацията на тяхната складова и дистрибуционна логистика.


Данни:

УПРАВИТЕЛ Стоян Стоянов
БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР BG 020999391
ЦЕНТРАЛА 1592 София
Адрес бул. Христофор Колумб 56
Тел 0700 19991 / 02 9199
Факс 02 9199 199
Електронна поща logistics@eurosped.bg
Уебсайт http://www.eurosped.bg/
Ако ДА, впишете градовете в полето, където имате клон или дъщерна фирма Дъщерни дужества: Еуроспед, Еурохъб, Ойрокуриер, Ойропорт, Ойролог, Ойротранс, Техникъл сълюшън Регионални офиси и складове: Пловдив, Стара Загора, Бургас, БМФ порт Бургас, Слънчево (Варна), Девня (пристанище Варна Запад), Лясовец (В. Търново), Русе
КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ Да
Ако ДА, впишете в полето държавите и градовете, където имате клон или дъщерна фирма 4PL услуги за всички страни на Балканския полуостров
НСБС ИН Р 2002071
ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ) над 50
ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ цял свят

Услуги:

 1. въздушно карго

  • консолидация на въздушни пратки
  • износни и вносни въздушни пратки
  • живи животни
  • ценни пратки
 2. превози по вода

  - морски

  • генерални товари
  • комплектни контейнерни пратки
  • групажни контейнерни пратки
  • контейнерен групажен сервиз
 3. автомобилен транспорт

  • международен
  • вътрешен
  • комплектни товари
  • частични товари
  • превоз на контейнери
  • превоз на товари с температурен режим
  • товари с клас на опасност
  • групажни линии
 4. ж.п. превози

  • складиране с коловозно развитие, претоварни операции
  • интермодални услуги
  • ко-модални услуги
 5. митнически процедури

  • митническо представителство
  • транзит под митнически контрол
  • ИНТРАСТАТ услуги
 6. логистика

  • складиране и 3PL услуги
  • въздушни и морски пратки
  • cross docking
  • складиране под митнически контрол
  • обработка поръчки за електронна търговия
  • услуги по изпълнение на поръчки – опаковка, нанасяне бар кодове и етикети за съответствие, генериране н
  • дистрибуция
  • дистрибуция търговия на дребно
  • управление верига на доставки
 7. специални транспорти

  • инженеринг проектни товари
  • пренасяне

За да се свържете с фирмата, моля регистрирайте се от Тук