Предстоящи събития

Логистика и дистрибуция – 05.-09.11.2018
Курс ФИАТА – 12-16.11.2018
Контейнерен транспорт и спедиция -
28-30.11.2018
Митническо представителство –
10-14.12.2018


25-годишен юбилей на НСБС

На 29-ти юни НСБС отбеляза своя 25-годишен юбилей и беше домакин на заседанията на бордовете на ФИАТА и КЛЕКАТ.


Световен конгрес на ФИАТА

Последен шанс за ранна регистрация до 30 юни 2015 !


Проект Logistics Skills Transparency

Секторите транспорт и логистика стават все по-специализирани и необходимостта от професионално обучение се увеличава. Проектът Logistics Skills Transparency (1.10.2013 – 30.09.2015) се ръководи от CRP Henri Tudor – Люксембург.


Отворено писмо относно кризата на граничните пунктове с Турция

НСБС е силно обезпокоено от кризата на граничните пунктове с Република Турция.


Указания НАП за начисляване на ДДС за спедиторски услуги

Представяме на вашето внимание документ с указания НАП за начисляване на ДДС за спедиторски услуги. Документът включва информация за данъчното третиране на …


Методология за начисляване на ДДС на спедиторски услуги

Таблица обясняваща как се извършва начисляване на ДДС от спедиторски фирми съгласно ЗДДС и ППЗДДС след 1.01.2007 г. Редакциите са обнародвани към 07.02.2007 г..


Процедура за издаване на европейска заповед за плащане

НСБС представя на вашето внимание процедурата за издаване на европейска заповед за плащане (ЕЗП). За ваше улеснение по долу е приложен документ поясняващ…