Предстоящи събития

“Автомобилна спедиция” – 21-25.01.2019
“Въздушна спедиция” – 18-22.02.2019
Митническо представителство –
11-15.03.2019
Контейнерен транспорт и спедиция –
25-27.03.2019


25-годишен юбилей на НСБС

На 29-ти юни НСБС отбеляза своя 25-годишен юбилей и беше домакин на заседанията на бордовете на ФИАТА и КЛЕКАТ.


Световен конгрес на ФИАТА

Последен шанс за ранна регистрация до 30 юни 2015 !


Проект Logistics Skills Transparency

Секторите транспорт и логистика стават все по-специализирани и необходимостта от професионално обучение се увеличава. Проектът Logistics Skills Transparency (1.10.2013 – 30.09.2015) се ръководи от CRP Henri Tudor – Люксембург.


Отворено писмо относно кризата на граничните пунктове с Турция

НСБС е силно обезпокоено от кризата на граничните пунктове с Република Турция.


Указания НАП за начисляване на ДДС за спедиторски услуги

Представяме на вашето внимание документ с указания НАП за начисляване на ДДС за спедиторски услуги. Документът включва информация за данъчното третиране на …


Методология за начисляване на ДДС на спедиторски услуги

Таблица обясняваща как се извършва начисляване на ДДС от спедиторски фирми съгласно ЗДДС и ППЗДДС след 1.01.2007 г. Редакциите са обнародвани към 07.02.2007 г..


Процедура за издаване на европейска заповед за плащане

НСБС представя на вашето внимание процедурата за издаване на европейска заповед за плащане (ЕЗП). За ваше улеснение по долу е приложен документ поясняващ…