Предстоящи събития

“Автомобилна спедиция” – 21-25.01.2019
“Въздушна спедиция” – 18-22.02.2019
Митническо представителство –
11-15.03.2019
Контейнерен транспорт и спедиция –
25-27.03.2019


25-годишен юбилей на НСБС

На 29-ти юни НСБС отбеляза своя 25-годишен юбилей и беше домакин на заседанията на бордовете на ФИАТА и КЛЕКАТ.


Предстоящи курсове

“Автомобилна спедиция” 26-30.09.2016
“Превоз на опасни товари” 03-06.10.2016
“Митническо представителство” 19-21.10.2016
ФИАТА курс 24-28.10.2016


Прозрачност в обучението по логистика

На 23 септември 2015 г. в Люксембург ще се проведе заключителна диссеминационна конференция по проект LIST – Logistics Skills Transparency (1.10.2013 – 30.09.2015), ръководен от CRP Henri Tudor – Люксембург.


Световен конгрес на ФИАТА

Последен шанс за ранна регистрация до 30 юни 2015 !


График на курсовете на Учебен център – НСБС за 2015 г.

Mожете да повишите професионалната си квалификация в спедицията и логистиката!
ЦПО НСБС провежда специализирани курсове за служители в спедиторски, логистични и транспортни фирми.


Формиране на данъчна основа на основание чл. 55 ал. 1 от ЗДДС

Уточняване на момента на внос при поставяне под режим митническо складиране.
Определяне на данъчната основа при приключване на режим митническо складиране.


Тълкуване на Министерство на финансите относно приложение на ЗДДС 2014 г.

Писма от Министерство на финансите относно приложение на чл. 55 ал. 1 и чл. 36а от ЗДДС


Проект Logistics Skills Transparency

Секторите транспорт и логистика стават все по-специализирани и необходимостта от професионално обучение се увеличава. Проектът Logistics Skills Transparency (1.10.2013 – 30.09.2015) се ръководи от CRP Henri Tudor – Люксембург.


Отворено писмо относно кризата на граничните пунктове с Турция

НСБС е силно обезпокоено от кризата на граничните пунктове с Република Турция.