Рубикон Шипинг ЕООД

Рубикон Шипинг ЕООД е създадена през 1996г. Седалището на фирмата е в гр. Русе, с адрес: бул.Гоце Делчев №91. Предметът на дейност е спедиция, транспорт, търговия, консултантска дейност. Рубикон Шипинг ЕООД е член на НСБС от 1998г. и на FIATA от 1999г. ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ:  -Вътрешен и международен сухопътен транспорт на конвенционални товари  -Транспорт на извънгабаритни и тежки товари  -Осигуряване на разрешителни и съпровод за извънгабаритни ППС  -Комбиниран транспорт суша-река-суша през река Дунав  -Речен транспорт на насипни и генерални товари  -Претоварни операции в пристанища по река Дунав.  -Митническо представителство и оформяне на документи  -Складове под митнически контрол в Русе и Лом  -Превози с контейнери


Данни:

УПРАВИТЕЛ Валентин Петров
БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР BG 117019426
ЦЕНТРАЛА +35982844051
Адрес Русе, бул. Гоце Делчев 91
Тел +35982844053
Факс +359 82 845740
Електронна поща office@rubicon-bg.com
Уебсайт https://rubicon-bg.com/mezhdunaroden-transport-spedicia-targovia/
КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ Не
НСБС ИН A 2013056
ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ) до 50
ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ цял свят

Услуги:

 1. превози по вода

  - вътрешни водни пътища (реки)

  • генерални товари
  • насипни товари
  • течни товари
  • комплектни контейнерни пратки
  • групажни контейнерни пратки
  • контейнерен групажен сервиз
 2. автомобилен транспорт

  • международен
  • вътрешен
  • комплектни товари
  • превоз на контейнери
  • тежки и извънгабаритни товари
 3. митнически процедури

  • митническо представителство
  • транзит под митнически контрол
 4. специални транспорти

  • инженеринг проектни товари
  • пренасяне