ТРАНСПОРТ ПЛАТФОРМ ООД

Дружеството е регистрирано през 2019 г. с предмет на дейност: разработване, управление и внедряване на компютърни системи, изделия и програмни продукти, лицензиране на софтуери, както и всякаква друга дейност незабранена със закон. „ТРАНСПОРТ ПЛАТФОРМ“ ООД е позната с търговското име на платформата Файнд Карго Нет.


Данни:

УПРАВИТЕЛ

Антонио Ганчев

БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР

BG205394280

ЦЕНТРАЛА

 

Адрес

гр. София, ул. Индустриална 11

Тел

+359 2 4390 360; +359 2 4390 361

Електронна поща

info@findcargo.net

Клонове в България

 

Ако ДА, впишете градовете в България, където имате клон или дъщерна фирма

 

КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

 

Ако ДА, впишете в полето държавите и градовете, където имате клон или дъщерна фирма

 

НСБС ИН

Р 2020022

ЗАСТРАХОВКА ОТГОВОРНОСТ НА СПЕДИТОРА КАТО

 

ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ)

 

ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ

Европа


Услуги:

1.