БСК ФРЕЙТ ЕООД

Данни:

УПРАВИТЕЛ

Светослав Пенчев

БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР

BG200806805

ЦЕНТРАЛА

 

Адрес

Търговище, ул. „Хаджи Димитър“ №10

Тел

+359 601 664 63

Електронна поща

office@bckfreight.com

Уебсайт

 

Клонове в България

 

Ако ДА, впишете градовете в България, където имате клон или дъщерна фирма

 

КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

 

Ако ДА, впишете в полето държавите и градовете, където имате клон или дъщерна фирма

 

НСБС ИН

А 2018022

ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ)

 

ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ