КАРГО ПЛАНЕТ ООД

Данни:

УПРАВИТЕЛ

Станислав Димитров

БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР

BG175142121

ЦЕНТРАЛА

 

Адрес

гр. София ул. Цар Симеон 57, ет. 2

Тел

+359 2 4952030

Електронна поща

info@cargoplanet.eu

Уебсайт

www.cargoplanet.eu

Клонове в България

представителен офис Пловдив, бул. Мария Луиза 68

КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

Не

НСБС ИН

Р 2023012

ЗАСТРАХОВКА ОТГОВОРНОСТ НА СПЕДИТОРА КАТО

 

ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ)

44

ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ

Европа, Азия, Америка


Услуги:

1.      въздушно карго

 • консолидация на въздушни пратки
 • износни и вносни въздушни пратки

2.      превози по вода

- морски

 • генерални товари
 • комплектни контейнерни пратки
 • групажни контейнерни пратки

- пристанищни спедиторски услуги

 • пристанищни спедиторски услуги

3.      автомобилен транспорт

 • международен
 • вътрешен
 • комплектни товари
 • частични товари
 • превоз на контейнери
 • превоз на товари с температурен режим
 • тежки и извънгабаритни товари
 • товари с клас на опасност
 • групажни линии

 

4.       митнически процедури

 • митническо представителство
 • транзит под митнически контрол

5.      логистика

 • складиране и 3PL услуги
 • cross docking
 • обработка поръчки за електронна търговия
 • услуги по изпълнение на поръчки
 • дистрибуция