Ди Кей Мултимодална Транспортна Компания ООД

Контейнерен превоз цял свят, автомобилен транспорт Европа


Данни:

УПРАВИТЕЛ Делян Петров
БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР BG 130226426
ЦЕНТРАЛА Ди Кей Мултимодална Транспортна Компания ООД
Адрес 1164 София, ул.Цанко Церковски №6
Тел 02 9630047
Факс 02 8661885
Електронна поща info@dkmultimodal.com
Уебсайт www.dkmultimodal.com
КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ Не
НСБС ИН Р 2008062
ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ) До 10
ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ Азия и Китай

Услуги:

 1. превози по вода

  - морски

  • комплектни контейнерни пратки
  • групажни контейнерни пратки
 2. автомобилен транспорт

  • международен
  • вътрешен
  • частични товари
  • превоз на контейнери
  • превоз на товари с температурен режим
 3. митнически процедури

  • митническо представителство