Ренус България ООД

Ренус България ООД е международна транспортна компания част от интерконтиненталния холдинг на Ренус Логистикс, който има повече от 460 офиса по целия свят. В България има 5 офиса, позиционирани в София, Пловдив и Варна и обща площ за склaдиране от над 10 000 кв.м.


Данни:

УПРАВИТЕЛ Александър Гечев
БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР BG 121065340
ЦЕНТРАЛА София
Адрес гр. София, бул. Брюксел 1
Тел +359 2 94219 51/22
Факс +359 2 94219 65
Електронна поща info@bg.rhenus.com
Уебсайт https://www.bg.rhenus.com/bg/za-nas/
Ако ДА, впишете градовете в полето, където имате клон или дъщерна фирма Пловдив и Варна
КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ Да
Ако ДА, впишете в полето държавите и градовете, където имате клон или дъщерна фирма Над 460 офиса по целия свят
НСБС ИН Р 1993034
ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ) над 50
ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ Европа

Услуги:

 1. въздушно карго

  • консолидация на въздушни пратки
  • износни и вносни въздушни пратки
  • ценни пратки
 2. превози по вода

  - морски

  • генерални товари
  • насипни товари
  • течни товари
  • комплектни контейнерни пратки
  • групажни контейнерни пратки
  • контейнерен групажен сервиз

  - вътрешни водни пътища (реки)

  • генерални товари
  • насипни товари
  • комплектни контейнерни пратки
  • групажни контейнерни пратки
  • контейнерен групажен сервиз
 3. автомобилен транспорт

  • международен
  • вътрешен
  • комплектни товари
  • частични товари
  • течни товари
  • превоз на контейнери
  • превоз на товари с температурен режим
  • silo trucks / насипни товари
  • тежки и извънгабаритни товари
  • товари с клас на опасност
  • групажни линии
 4. митнически процедури

  • митническо представителство
  • транзит под митнически контрол
  • ИНТРАСТАТ услуги
 5. логистика

  • складиране и 3PL услуги
  • въздушни и морски пратки
  • cross docking
  • складиране под митнически контрол
  • обработка поръчки за електронна търговия
  • услуги по изпълнение на поръчки – опаковка, нанасяне бар кодове и етикети за съответствие, генериране н
  • дистрибуция
  • дистрибуция търговия на дребно
  • управление верига на доставки
 6. специални транспорти

  • инженеринг проектни товари
  • пренасяне