Синтра ООД

Транспорт и спедиция на товари по река Дунав Автомобилни превози на територията на България Пристанищна спедиция и митническо представителство в Русе


Данни:

УПРАВИТЕЛ Пламен Бешев
БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР BG 827232162
ЦЕНТРАЛА Русе
Адрес ул. Борисова № 69, ет.4
Тел +359 82 823257
Факс + 359 82 823257
Електронна поща sintrabg@gmail.com
Уебсайт https://sintra-bg.com/
КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ Не
НСБС ИН Р 2014022
ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ) До 10
ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ Европа