Стратос комерс - Варна ЕООД

Ежеседмична групажна линия по направления България – Германия, Белгия, Холандия, Англия, Испания,Италия и обратно; Групажна линия по направление България – Италия, Испания и обратно, с минимум 1 отпътуване седмично, оптимално транзитно време с гарантирано спазване на договорените транзитни срокове и непрекъснат контрол върху движението на групажните автомобили. Превоз на конфекция със специализирани автомобили. Транспорт на опасни товари – ADR. Експресни доставки с малотонажни автомобили, доставки „от врата до врата“, включително дистрибуция в страната. Групажни контейнерни пратки от / за цял свят. Комплектни товари до всяка точна на Европа и Близкия Изток. Комплектни и групажни товари от цяла Европа до Иран. Проектна спедиция. Вътрешен транспорт – превоз на стоки на територията на България, с обем от 1 до 94 м3 и тегло от 100 кг. до 22 000 кг. Карго застраховки. Складиране. Разполагаме с партньори в Румъния, Германия, Холандия, Франция, Испания и Италия. Складовата база и дистрибуционната мрежа са изцяло на Ваше разположение.


Данни:

УПРАВИТЕЛ Ивайло Василев
БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР BG 103747026
ЦЕНТРАЛА 9000 Варна
Адрес ул. Баба Тонка 6
Тел +359 52 602552
Факс +359 52 602 550
Електронна поща office@stratos-varna.com
Уебсайт https://stratos-varna.com/bg/
КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ Да
НСБС ИН R 2004077
ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ) До 10
ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ Европа

Услуги:

 1. автомобилен транспорт

  • международен
  • вътрешен
  • комплектни товари
  • частични товари
  • превоз на товари с температурен режим
  • тежки и извънгабаритни товари
  • товари с клас на опасност
  • групажни линии
 2. специални транспорти

  • инженеринг проектни товари