Темис Юг ЕООД

Спедиция и международен транспорт


Данни:

УПРАВИТЕЛ Пролет Руйкова
БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР BG 101644696
ЦЕНТРАЛА Благоевград
Адрес ул. Даме Груев №1, ет. 2
Тел 00359887304526
Факс 073 88 77 51
Електронна поща contact@temisyug.bg
Уебсайт https://temisyug.bg/bg/home/
Ако ДА, впишете градовете в полето, където имате клон или дъщерна фирма Благоевград
КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ Не
НСБС ИН Р 2010042
ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ) до 50
ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ Европа

Услуги:

 1. автомобилен транспорт

  • международен
  • вътрешен
  • комплектни товари
  • частични товари
  • превоз на контейнери
  • превоз на товари с температурен режим
  • silo trucks / насипни товари
  • тежки и извънгабаритни товари
  • товари с клас на опасност