Новини


12-05-2022

Бъдещето на дуалното обучение по професията „Спедитор – логистик“

На 12 май 2022 г. бе проведена работна срещата с членовете на НСБС с акцент „ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ – възможност за целенасочено обучение на бъдещи служители и приобщаването им към фирмената култура и спецификата на компанията“.

 

Срещата бе организирана съвместно между НСБС и Godual и на нея бяха представени възможностите, които предоставя проекта за развитие на обучение в реална работа среда по професията „Спедитор – логистик“ в професионалните гимназии в страната. Сред участниците бяха както представители на фирми от спедиторския сектор, така и учители от партниращите училища.

 

Своите виждания по темата споделиха:

  • ·       Филип Купфер - търговски съветник при Австрийско посолство
  • ·       София Дамянова - ръководител проект Godual
  • ·       Мариета Григорова и Ралица Иванова от Гебрюдер Вайс
  • ·       Тодор Дянков от Йоспед

По време на дискусиите специално внимание бе обърнато на значението на наставниците и мотивацията на учениците, както и на възможностите за стимулиране на участващите фирми от страна на Министерство на образованието и науката и Министерство на икономиката. Надеждите на всички нас са насочени към увеличаване броя на спедиторските и логистични компании, които припознават каузата за дуалното обучение и активно ще се включат в процеса по изграждането на бъдещите специалисти в областта.

 

Ако търсите служители и желаете да подсигурите бизнеса си с квалифицирани кадри, дуалното обучение по професия „Спедитор-логистик“ може да е Вашето решение. Чрез дуалната система фирмите в Австрия, Швейцария и Германия – а вече и в България, подбират най-талантливите и мотивирани служители при редуцирани средства.