Новини


11-11-2021

CLECAT и FIATA засилват дългогодишното си партньорство

CLECAT и FIATA, съответно, европейската и световна асоциации на доставчиците на спедиторски и логистични услуги подновиха своя Меморандум за разбирателство, за да засилят дългогодишното сътрудничество между тях. Подписването на Меморандума за разбирателство се състоя на 11 ноември.

 

След събитието за подписване, което се проведе виртуално, президентът на FIATA Базил Питерсен каза: „В продължение на много години FIATA и CLECAT работиха съвместно по договорени въпроси за международен транспорт, логистика и управление на веригата за доставки, като и двата органа работят с национални, регионални и международни правителствени и неправителствени агенции. Във всички взаимоотношения обаче съществува необходимостта от преразглеждане, преоценка и засилване на сътрудничеството. През изминалата година FIATA и CLECAT се споразумяха за необходимостта от нов меморандум за разбирателство. Чрез подновяване и укрепване на нашия меморандум за разбирателство можем да работим по-ефективно в преследването на нашите общи цели и задачи“.

 

Президентът на CLECAT Вилем ван дер Шалк добави: „Новият меморандум за разбирателство с FIATA е чудесна възможност да засилим сътрудничеството си и да обединим усилията си, когато е възможно. Рамката за сътрудничество позволява на двете асоциации да се възползват от договорени действия и инициативи за постигане на общи цели за подпомагане на нашите членове при настоящите предизвикателства и прекъсвания във веригата на доставки и в рамките на мултимодални транспортни операции.“

 

FIATA и CLECAT споделят дълга история. Тяхното сътрудничество продължава повече от 25 години, като първият им меморандум за разбирателство е подписан в Дубай през 1999 г. Оттогава двете асоциации се ангажират да гарантират, че интересите на спедиторите са представени последователно и убедително в ЕС и по света.