Новини


09-10-2019

FIATA DIPLOMA IN FREIGHT FORWARDING, Zurich

Обучението ще се проведе от 11.11. в Учебен център - НСБС

 

Дипломата на FIATA е  призната като стандарт за компетентност в спедиторската професия и доказва, че нейният притежател има задълбочени познания в областта на спедицията и логистиката!

Гарантира високо ниво на професионализъм и възможност за реализация във всяка спедиторска фирма!


ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ: кандидатите да имат трудов стаж в областта на спедицията или логистиката  минимум 2 години и да владеят западен език.

Целева аудитория: мениджъри и служители в спедиторски, логистични и транспортни фирми

Формат на обучение: присъствено и дистанционно

  • Присъственото обучение се състои от 2 едноседмични присъствени сесии: от 11 до 15.11.2019 и от 13 до 17.01.2020
  • Дистанционно обучение 6 месеца

 

ОНЛАЙН  РЕГИСТРАЦИЯ

Свържете се с нас: secretariat@nsbs.bg; office@nsbs.bg