Новини


18-11-2021

Г-н Иван Петров от НСБС е новият президент на Международната федерация на спедиторските сдружения – FIATA

На проведено днес Общо събрание на Международната федерация на спедиторските сдружения (FIATA) за президент на федерацията бе избран г-н Иван Петров, който е зам. председател на Националното сдружение на българските спедитори (НСБС).

 

Г-н Иван Петров е зам. председател на УС на НСБС и отговаря за международната дейност на Сдружението. Той е бил председател на НСБС два мандата от 2000 г. до 2006 г.


Г-н Петров е председател на Регионален институт Европа и председател на работната група по ж.п. превози на ФИАТА. Генерален секретар на КЛЕКАТ и председател на съвместната работна група ЮИЦ/ФИАТА и ОСЖД/ФИАТА, където членуват железопътни и логистични компании. Член e на Консултативния комитет на Президентите на Балканските Асоциации на спедиторите.


Г-н Иван Петров е управител на “ТРАНС ЕКСПРЕС” ЕООД от 1991 г., доктор по икономика от УНСС, София и е специализирал в областта на международния транспорт, спедицията и логистиката в САЩ, Австрия, Германия и Русия.