Новини


30-08-2022

Международна SEEFF конференция Digitalization, Multimodality, Sustainability, посветена на 30-тата годишнина на НСБС

По повод честване на своята 30-та годишнина, Националното сдружение на българските спедитори (НСБС) организира редица мероприятия като с водещо значение е 14-тата SEEFF международна конференция под надслов "Digitalization, Multimodality, Sustainability".

 

Конференцията ще се проведе на 29 септември 2022 г. в София Хотел Балкан, гр. София. Сред участниците в мероприятието ще бъдат редица национални и международни партньори и специалисти от транспортния, спедиторския и логистичен бранш, в т.ч. представители на спедиторските асоциации от региона на Югоизточна Европа (SEEFF), Президентът на  Международната федерация на спедиторските асоциации - FIATA, членовете на работните групи Rail и Road към FIATA, представители на CLECAT и др.

 

Участниците в конференцията ще споделят своите виждани в три панела:

1. Дигитална логистика: възможности и предизвикателства
В съвременния свят дигитализацията на бизнес процесите става задължителна, което може да улесни операциите въпреки настоящите кризи и свързаните с тях ограничения. Благодарение на дигитализацията работата от вкъщи като нова реалност не само осигурява непрекъснатост на операциите, но реализирането на хибридно работно пространство е от полза за привличането и задържането на служители и нови поколения.
В същото време изискванията на различните правителствени и контролни орагни на Балканите все още не позволяват безхартиен процес и в много аспекти реалните функционални електронни правителства в региона са само „добро желание“. Основен акцент на панела е как прилагането на eFTI, eFBL, eCMR може да доведе до подобрения в тази посока и какво ще бъде въздействието на проблемите на киберсигурността.

 

2. Мултимодалност и прекъсвания на веригите за доставки: Роля на спедиторите
Глобалните вериги за доставки са изправени пред безпрецедентни прекъсвания, особено в морския транспорт с неговата несигурност и ескалиращи темпове. Концентрацията на пазара и тенденцията океанските превозвачи да се разрастват във въздушния транспорт, вътрешната логистика, терминалните операции, спедицията и митническото представителство оказва сериозен натиск върху традиционните спедитори и логистични оператори. Железопътните връзки от Китай до Европа през Русия страдат от несигурност и губят доверието на клиентите и дори нововъзникващите нови коридори ще бъдат затруднени в претоварената европейска инфраструктура. Липсата на обществени мултимодални терминали в региона поставя допълнително ограничение за развитието на мултимодалните услуги. Основен акцент на панела е как спедиторите могат да преодолеят тези ограничения, за да предложат конкурентни продукти на своите клиенти.

 

3. Устойчива логистика: „Зелена сделка“, последствия и предизвикателства в ЮИЕ
„Зелена сделка“ все още ли е модерна дума за логистичните играчи на Балканите? Пакетът "Fit for 55" има за цел да постигне намаляване на емисиите до 2030 г. с до 55%, което оказва влияние и върху емисиите от транспорта и логистиката. Общата рамка на ЕС за изчисляване на емисиите на парникови газове от транспортни операции, наречена „Преброяване на емисиите в ЕС“, се очаква да бъде приета в началото на 2023 г. и всички се надяват усилията на CLECAT, че мнението на спедиторите ще бъде взето под внимание. Основен акцент на панела е има ли яснота как неговото прилагане ще повлияе на ежедневните операции и какви предизвикателства трябва да се преодолеят.

 

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

ПАНЕЛИСТИ В КОНФЕРЕНЦИЯТА

 

Място на провеждане: София Хотел Балкан, гр. София

Формат на провеждане: присъствено

Работен език: английски

Краен срок за регистрация: 02 септември 2022 г.

Такси за участие:

  • Лица с покани и членове на НСБС - безплатно
  • Външни лица: 120,00 лв. с ДДС


Посочените такси са с ДДС и следва да бъдат заплатени до 09 септември 2022 г. по следната банкова сметка:
Учебен Център НСБС ЕООД
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
IBAN: BG08 UNCR 7000 1522 0994 82
BIC Code: UNCRBGSF

 

Участието в мероприятията по повод 30-тата годишнина на НСБС е възможно само след предварителна регистрация, която може да направите онлайн на български или английски език

 

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

 

 

Повече информация за мероприятията по повод 30-тата годишнина на НСБС може да намерите ТУК

 


SPONSORS OF THE EVENTS