Новини


08-03-2023

МС утвърди предложение на НСБС за добавяне на специалността „Логистика на товари и услуги“ като такава с очакван недостиг на специалисти

Със свое решение от днес Министерски съвет утвърди предложението на Националното сдружение на българските спедитори (НСБС) за актуализиране на списъците на специалностите от професии с очакван недостиг на специалисти за учебната 2023/2024 година като се добавя специалността „Логистика на товари и услуги“ от професионално направление „Транспортни услуги“.

 

Така специалностите с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда стават общо 84. Обучението по тях се извършва по осъществен държавен прием в паралелка с най-малко 12 ученици.

Списъците са актуализирани с предложения от национално представителните работодателски организации и министерствата и ще се прилагат от учебната 2023/2024 година за учениците, приети в VIII клас по държавния прием.

 

Транспортният сектор е един от динамично развиващите се у нас и с оглед на значението му за цялостното състояние на икономиката, осигуряването на достатъчно на брой и добре подготвени кадри е предпоставка и ключов фактор за неговото добро функциониране и развитие. Поради това освен горната специалност, НСБС предложи добавянето в тези списъци и на следните професии и специалности, за които за съжаление Министерски съвет е преценил, че не са проблемни:

Професионално направление

Професия

Специалност

Водачи на моторни превозни средства и оператори на подвижни съоръжения

Водачи на леки автомобили, вкл. таксита

Шофьор, куриер

Водачи на моторни превозни средства и оператори на подвижни съоръжения

Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси

Водачи на тежкотоварни автомобили

Транспортни услуги

Спедитор-логистик

Планиране и управление на логистични процеси

Оператори на подвижни съоръжения

Оператори на подемно-транспортни съоръжения

Водач, електрокар

Оператори на подвижни съоръжения

Оператори на подемно-транспортни съоръжения

Водач, мотокар

Работници в транспорта и складирането

Товаро-разтоварачи

Работник, товаро-разтоварна дейност