Новини


12-09-2022

На 11 октомври ще се проведе 10-ата Логистична Бизнес Конференция

Темата на бизнес форума, организиран от Българска Транспортна Преса и списание Логистика, е „ВЕРИГИТЕ НА ДОСТАВКИ: СМЕЛИТЕ РЕШЕНИЯ“. Тя не е избрана случайно, защото във времена на резки промени, неочаквани ситуации и икономически предизвикателства са необходими смели и нестандартни идеи и действия. Необходима е и много информация, както и познаване на добрите практики. Логистичната Бизнес Конференция е точното място, където се срещат добрите практики и иновативните решения на успешни мениджъри.

 

Тази година в дискусионния панел евродепатутът Андрей Новаков ще разговаря с  представители на бизнеса от различни звена във Веригата на доставки по няколко теми: Геополитическо пренареждане на пазари и индустрии, Визия за свързаност и устойчивост на ЕС, Зелена логистика и електромобилност.

Другите акценти на логистичното събитие на годината са:

• Пренареждане: Ръст, риск и решителни ходове във веригите на доставки

Факт е, че веригите на доставки се променят, за да скъсят пътищата на снабдяване след стреса от пандемията, инфлацията и войните. Но хоризонтът на бъдещето ту се прояснява, то нова геополитическа мъгла забулва перспективите. Какво точно се случва и каква трансформация към устойчив транспорт и логистика се извършва?

• Next Generation Logistics: Бързи и свързани в глобалния свят

Започва невиждано сътрудничество във веригата на доставки. Създава се нова архитектура за инвестиции и иновации, променят се бизнес модели. Бъдещето трябва да се оптимизира и управлява. Как?

• Refresh: Интелигентни технологии и автоматизация на процесите

Резкият скок в стремежа за дигитализацията на логистичните процеси доведе до съревнование между IT компаниите. Новото време търси по-мощни платформи, които свеждат риска във веригата на доставки до минимум и носят особено изживяване както на участниците в нея, така и на техните клиенти. Къде започва и къде свършва управлението на веригата на доставките в ERP системите? По какво логистиката утре ще се различава от логистиката днес?

Много въпроси, на които 25 лектори ща дадат отговори на юбилейната 10-а Логистичната Бизнес Конференция на 11 октомври (вторник) 2022 г. в София Ивент Център.

Регистрацията за участие в конференцията се прави онлайн на https://conference2022.logistika.bg/registration.

Форумът се съпътства от експо зона, организирани са награди и други изненади за хората в залата.