Новини


26-08-2020

Нова дистанционна обучителна програма ВОДЕН И МУЛТИМОДАЛЕН ТРАНСПОРТ

От 28-ми септември стартираме професионално обучение, което е насочено към Спедицията и превоза на товари с морски транспорт, Спецификите на контейнерните превози по море, Спедицията и превоза на товари по вътрешните водни пътища на Европа и Мултимодален транспорт

 

Програмата покрива 4 ЕРУ (Единици резултати от ученето)       от професия "Спедитор-логистик", специалност                  "Спедиция, транспортна и складова логистика"

 

Учебният център към НСБС разработи нова дистанционна обучителна програма "ВОДЕН И МУЛТИМОДАЛЕН ТРАНСПОРТ", която съдържа 4 модула:

1.       Спедиция и превоз на товари с морски транспорт

2.       Специфики на контейнерните превози по море

3.       Спедиция и превоз на товари по вътрешните водни пътища на Европа 

4.       Мултимодален транспорт

Обучението осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията и приключва с полагане на изпит и издаване на:

  1. Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 – 37 на МОН
  2. EUROPASS приложение към него

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:

Успешно завършилите курса ще имат знания,  умения и компетентности да:

  • Организират спедиция и превоз на товари с морски транспорт.
  • Организират спедиция и превоз на товари по вътрешните водни пътища на Европа.
  • Организират пристанищна спедиция и обработка на товари в морски и речни пристанища.
  • Изготвят цени и оферти, сключва договори за превоз на товари по море и река; попълва спедиторските и транспортните документи.
  • Организират изпълнението на сключените договори, контролира изпълнението на поръчката и местонахождението на товара, решава възникнали рекламации.

 

Започваме от 28-ми септември

Свържете се с нас: secretariat@nsbs.bg; office@nsbs.bg
02 971 48 22; 0879 609 650; 0887 920 280

Програма и онлайн регистрация