Новини


03-11-2023

НСБС бе гост на СУ Константин Константинов, гр. Сливен

На 3 ноември 2023 г. по покана на СУ "Константин Константинов", гр. Сливен НСБС бе гост на учениците от 11-ти и 12-ти клас от специалност "Спедитор - логистик". На проведената среща директорът на НСБС, доц. д-р Момчил Антов представи ролята и мястото на митницата в международните вериги за доставки, процесите при внос на стоки и възможностите за продължаване на обучението на учениците в тази област.

 

В условията на глобализация и все по-динамичното развитие на транспортните коридори с трети за ЕС страни, митницата се явява един от основните фактори, с които всички участници в международната търговия трябва да се съобразяват. Това важи с особена сила и за спедиторите, тъй като не отчитането на митническите формалности и времето за митническа обработка на товарите може да доведе до значителни забавяния и дори до налагане на сериозни санкции на техните клиенти. По време на срещата доц. Антов разясни основните митнически процедури и режими при внос на стоки, като акцентира на това, че именно вносът е най-труден за оформяне, тъй като при него проявление имат всички функции на митническия контрол - фискална, защитна и икономическа.

Интересът към темата от страна на младежите бе голям, като не липсваха и въпроси относно възможностите и правилата за внос на стоки и последствията от тяхното неспазване. В хода на дискусиите те показаха и високо ниво на обща култура в областта на спедицията и логистиката, което доц. Антов определи като добра основа за тяхното бъдещо образователно и кариерно развитие в тази сфера.