Новини


30-09-2021

НСБС бе отличено като партньор на GS1 България

На проведена днес онлайн конференция от Сдружение GS1 България в чест на 30 години членство на България в международната общност GS1 (тогава EANInternational) бе връчен почетен диплом на Учебен център - НСБС за принос към сдружението, свързан с внедряването на стандартите и разширеното им използване.

 

Участие в конференцията като лектори взеха представители на водещи компании в България, използващи стандартите GS1 в своята ежедневна дейност, представители на Глобалния офис на международната организация GS1 AISBL,  регионалната организация GS1 в Европа и GS1 Австрия.

В редица от своите обучения Учебният център към Националното сдружение на българските спедитори е заложило теми относно стандарта за международна идентификация на търговски и логистични единици и локации - Стандартен логистичен етикет GS1. Той предоставя уникална идентификация и маркиране с баркод на стоки и последваща обработка на информацията в отворени системи (напр. търговски вериги, складове, логистика и др.). Достъпът в реално време до информация за движението на стоките и транзакциите по веригата за доставка позволява на фирмите и техните доставчици на логистични услуги да взимат решения, които да добавят стойност в техния бизнес.