Новини


02-11-2020

НСБС поздрави катедра „Икономика на транспорта“ към УНСС по случай нейната 70-та годишнина

Представители на НСБС бяха сред гостите на 70-та годишнина на катедра „Икономика на транспорта“ към УНСС

 

На 29 октомври 2020 г. катедра „Икономика на транспорта“ към УНСС отбеляза своята 70-та годишнина, като мероприятието бе съпътствано с юбилейна научна конференция „Транспортна свързаност 2020“. Сред гостите бяха г-н Велик Занчев, зам.-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Ангел Попов, зам.-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Жечо Станков, зам.-министър на енергетиката, проф. д-р Даниела Тодорова, ректор на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“, г-жа Анжелина Тотева, зам.-председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“  и други.

 

Националното сдружение на българските спедитори (НСБС) бе представено от г-н Явор Панталеев, председател на Управителния съвет, г-жа Мариета Григорова, зам. председател на Управителния съвет,  г-н Иван Петров, зам. председател на управителния съвет, Цветин Тодоров, зам. председател на Управителния съвет и г-жа Ирина Великова, член на Контролния съвет. Г-н Панталеев връчи плакет и поздравителен адрес на проф. д-р Христина Николова, ръководител на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“.

 


 

ДО

проф. д-р Христина Лазарова Николова

Ръководител катедра

"Икономика на транспорта и енергетиката"

УНСС

гр. София

 
   

  
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

 

от Явор Панталеев,

председател на Управителния съвет

на Националното сдружение на българските спедитори

 

УВАЖАЕМА ПРОФ. Д-Р НИКОЛОВА,

 От името на Управителния съвет на Националното сдружение на българските спедитори и лично от мое име Ви поздравявам със 70-годишния юбилей на катедра и специалност „Икономика на транспорта“.

 За изминалите 70 години Вие се утвърдихте като безспорен национален център за подготовка на специалисти с висше образование в областта на транспорта. Убеден съм, че Вие и екипът Ви ще положите всички необходими усилия в бъдеще за постигане на високи резултати в тази сфера. С присъщия Ви професионализъм и неуморен труд Вие допринасяте за подобряване на бизнес средата у нас и издигане авторитета на транспортния бранш сред научните и бизнес среди и обществото като цяло.

 Желая Ви много здраве, професионални успехи, удовлетворение от постигнатото и нестихващ творчески ентусиазъм!

 

Честит празник!

 

гр. София                                                                 

29.10.2020 г.                                                                         Явор Панталеев