Новини


02-02-2024

НСБС проведе обучение за своите членове на тема СВАМ

На 01 февруари 2024 г. бе проведен съвместен уебинар с Грийн енд Феър, НСБС и НОМА на тема „Механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM)“, в който се включиха почти 60 представители на двете организации.

 

На 1 октомври 2023 г. се въведе нов механизъм за облагане вноса на определени стоки в Европейския съюз, който има за цел да компенсира въглеродните емисии (СО₂), излъчени по време на тяхното производство в трети страни. Механизмът за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM) се въвежда за да се създадат равни условия на конкуренция между продуктите, произведени в ЕС и съответните вносни стоки. Този механизъм е важен за вносителите на т. нар. CBAM стоки и митническите им представители, тъй като изисква представянето на сертификати, които могат да бъдат заявени само от „упълномощени декларатори“. Контролът в това направление е част от концепцията за „зелени митници“, като добавя нова насока в проявлението на защитната функция на митническия контрол.

Освен представяне на механизма СВАМ по време на уебинара бяха коментирани и много въпроси свързани със задълженията на митническите представители, работата със самата система и някои специфични въпроси, свързани с изчисляването на количествата въглеродни емисии, излъчвани при производството на т.нар. СВАМ стоки.