Новини


24-01-2021

НСБС проведе своето годишно Общо събрание

На 20 януари 2021 г. бе проведено редовното годишно Общо събрание на Националното сдружение на българските спедитори (НСБС), като поради епидемиологичната обстановка в страната, то протече в онлайн среда.

 

В събранието се включиха повече от половината от членовете с право на глас, което позволи то да започне в обявения час и вземаните от него решения да бъдат законни. След избора на ръководните органи на събранието и утвърждаването на дневния ред, г-н Явор Панталеев, председател на Управителния съвет, запозна членовете с Отчета за дейността на НСБС за миналия отчетен период и насоки за работа на НСБС през 2021 г. Като ключови остават дейностите в защита на браншовите и работодателските интереси, за организационно укрепване и развитие, съобразено с потребностите на фирмите-членове и услугите за улесняване дейността на членовете.

Г-н Панталеев акцентира на това, че към момента  НСБС представлява над 100 спедиторски и логистични фирми, което е безспорно доказателство за постоянно нарастващото доверие към сдружението. Вече над 25 години НСБС не спира да укрепва организационно, да се развива съобразно потребностите на членовете, да  разширява кръга на услуги за улесняване на тяхната дейност и да работи в интерес на българския спедиторски и логистичен сектор.

През изминалата 2020 г. всеки бизнес бе изправен пред много предизвикателства, като тя премина в условията на редица ограничения поради разпространението на вируса COVID-19. Въпреки това сдружението и неговите членове успяха да се справят с това предизвикателство и посрещат новата 2021 г. с очаквания за нормализиране на обстановката у нас и по света и плавно възстановяване на икономиката и в частност на спедиторския и логистичен бизнес.

Бе отчетена и дейността на Учебния център към сдружението, като основният фокус на дискусията беше недостигът на кадри и водещата му роля в подготовката на специалисти, от които българския спедиторски и логистичен бранш се нуждае.

След доклада на Контролния съвет, Общото събрание прие годишния баланс на НСБС за 2019 г и даде добра оценка на УС, управителя на Учебен център - НСБС и Секретариата за проведените през отчетния период мероприятия и реализираните приходи от стопанска дейност.