Новини


25-09-2020

НСБС с активно участие на заседанието на Националния съвет на АИКБ

На проведеното на 25.09.2020 г. заседание на Националния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) НСБС бе сред активните участници в дискусиите относно разпределянето на допълнителни финансови средства от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за преодоляване негативните последици от пандемията КОВИД-19, новия инструмент за възстановяване “Следващо поколение ЕС” (Next Generation EU) и проекта на механизъм за договаряне на МРЗ.

На проведеното на 25.09.2020 г. заседание на Националния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) НСБС бе сред активните участници, като на мероприятието присъстваха г-н Кольо Дойнев, член на Управителния съвет и д-р Момчил Антов, директор на сдружението.

В дискусиите от страна на НСБС бе повдигнат въпросът относно наличието на ограничения на отраслов признак при разпределянето на финансови средства от Оперативните програми и през новия период 2021-2027, като се акцентира на това, че като цяло транспортът, спедицията и логистиката са изключени от потенциалните бенефициенти. Подобна е и ситуацията при разпределението на допълнителните средства по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ за преодоляване негативните последици от пандемията КОВИД-19 и новия инструмент за възстановяване “Следващо поколение ЕС” (Next Generation EU). Бе направено предложение да се разшири обхватът на финансираните МСП или дори отрасловия признак за допустимост на кандидатите напълно да отпадне.

На заседанието бе обсъден и проект на механизъм за договаряне на МРЗ по икономически дейности, като по този въпрос НСБС е депозирало становище до АИКБ и МТСП. Изразената на заседанието позиция на Националния съвет е в унисон с интересите на членовете на НСБС и потвърждава необходимостта от продължаване на преговорите по този въпрос със синдикатите и Министерството на труда и социалната политика.