Новини


11-02-2020

НСБС валидира професионалните знания на спедиторските кадри

Имаш минимален трудов стаж като спедитор над 2 години, тогава направи тази важна стъпка за твоето успешно професионално развитие!

 

Учебен център – НСБС валидира професионални знания, умения и компетентности на спедитори  с трудов опит, които не притежават официално признат документ за придобита ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ.

Имаш минимален трудов стаж като спедитор над 2 години, тогава направи тази важна стъпка за твоето успешно професионално развитие! 

Можеш да получиш удостоверение за следните компетентности:

  1. Автомобилна спедиция ►  дати за записване: от 01 до 05.06 / 02 до 06.11.2020
  2. Воден транспорт (морски, контейнерен и речен)  ► дата за записване: от 25.05. до 29.05.
  3. Митническо представителство ► дата за записване: от 01 до 09.10.2020

    АЗ ЗНАМ, НО КАК ДА ГО ДОКАЖА?

Следваш процедурата: 

1. Когато заявител на услугата е индивидуален кандидат, регистрирането се осъществява въз основа на следните документи:

  • Заявление от кандидата (Образец № 1)
  • Формуляр на кандидата  (Образец № 5)
  • Копия на притежавани от него документи, доказващи необходимото образователно равнище и придобити професионални знания, умения и компетентности,  трудова книжка или препис-извлечение от трудовата книжка, копие от длъжностна характеристика, референции, свидетелства и удостоверения от предишни професионални обучения

2. Когато заявител на услугата е работодател или организация при регистрирането се представят следните документи:

  • заявление от работодател / организация за валидиране на придобита квалификация на служители / членове на организацията (Образец № 2). Копие от заявлението на работодателя се прилага към портфолиото на всеки вписан в заявлението кандидат.
  • За всеки кандидат, освен заявлението от работодателя се представят формуляр на кандидата  (Образец № 5) и съпътстващите доказателствени материали описани по-горе при индивидуалните кандидати.

Валидирането се осъществява на основание Наредба № 2/13.11.2014 за валидиране на професионални знания, умения и компетентности по професии и специалности, включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение и по учебните програми и специализираните курсове, които провежда Учебен център - НСБС.

Възползвайте се от възможността да удостоверите наученото извън формалното обучение! 

Правилник за валидиране на знанията за спедиторскита професия